• Poistenie lode vás finančne chráni v prípade poškodenia vašej lode alebo zranenia niekoho iného v dôsledku nehody na vašej lodi. Môže tiež poskytnúť krytie pre krádež, potopenie, požiar a iné straty. Poistenie lode je dôležité, pretože môže pomôcť pokryť náklady na opravy alebo výmenu, ako aj poskytnúť krytie zodpovednosti, ak sa niekto zraní alebo dôjde k poškodeniu majetku pri nehode, ktorá sa týka vašej lode. Bez poistenia môžete byť osobne zodpovedný za zaplatenie týchto nákladov z vlastného vrecka, čo môže byť značné.

  • Niektoré z výhod poistenia lode zahŕňajú:

  • Finančná ochrana: Poistenie lode môže pomôcť pokryť náklady na opravu alebo výmenu v prípade poškodenia alebo krádeže.
  • Pokrytie zodpovednosti: Môže poskytnúť krytie právnych a liečebných nákladov v prípade nehôd alebo zranení týkajúcich sa lode.
  • Pokoj v duši: Vedieť, že vaša loď je chránená, vám môže poskytnúť pokoj pri jej používaní.
  • Súlad s požiadavkami štátu: V niektorých štátoch je poistenie lode povinné zo zákona.
  • Prispôsobiteľné krytie: Poistenie lode je možné prispôsobiť tak, aby vyhovovalo špecifickým potrebám a rizikám spojeným s vašou loďou a jej používaním.


Získajte bezplatnú cenovú ponuku teraz!

Zostať v spojení